Followers

putin

onsdag 22. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 21. mars, 2017

Sheldan Nidle 21. mars, 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban
Dratzo! Det er en underlig stillhet som synes å gjennomsyre alt. Nattens kjeltringer, kabalen, innser at den nåværende perioden av intethet indikerer hvordan kabalen, til en viss grad, fortsatt kan ha kontroll over det som skjer. Følgelig overvåker de Eldre meget omhyggelig tempoet i forandringene. Vårt kontaktpersonell rapporterer at prosessen med å sette i gang massive arrestasjoner på det nærmeste er fullført. Den sittende Amerikanske de facto regjeringen er fullt klar over sine nåværende svakheter og mangler. Slutten nærmer etter hvert som det sittende regimet tydelig fremviser den tomhet som i stor grad har karakterisert deres offentlige aktiviteter. Lyset forbereder seg, som tidligere nevnt, på gjennombrudd når det rette øyeblikket kommer. Og som vanlig sprekker bobler kontinuerlig rett under overflaten. De ulike elementene i denne besynderlige virkeligheten er fortsatt like usammenhengende som før. Som om en merkelig sykdom dominerer denne tiden. Alt dette er skjebnebestemt å ikke vare stort lenger. De mørke er i ferd med begynne å merke en uvanlig rytme som vi akkurat har installert under føttene på dem. Alt er i samsvar med Himmelens tidsskjema og noe kabalen ikke lenger kan ignorere.

Dere befinner dere i en tid som fortsatt ikke er synkron med virkeligheten. Den underliggende basale rytmen er i ferd med å nå sin nødvendige styrke i et tempo fastsatt av Himmelen. Dette underjordiske elementet er designet til å svekke og forstyrre hvordan dette riket fungerer. Over denne relative roen eksisterer kabalens frustrerte og desperate arbeidsmåter. Disse kaotiske tonene vil om kort tid legge alle de seiere kabalen innbilte seg de hadde oppnådd, i grus. En slags bisarr konsert gjør det umulig for de mørke å gjennomføre det de nå foreslår. Lysets styrker venter derfor på at det rette øyeblikket kommer for dem å tre frem og raskt oppløse den nåværende situasjonen som fortsatt preger de siste gjenværende biter av den gamle virkeligheten. Følgelig er det viktig at dere husker på at det dere ser fremfor dere ikke kan vare mye lenger. Den mørke kabalen innser, som vi tidligere har påpekt, hvor idiotisk de har oppført seg. Like fullt er det meget uheldig at ting har blitt forsinket fordi kabalen har fortsatt med sitt tåpelige spill. Lyset er langsomt i ferd med å rette opp alt dette. Vidunderlige ting ligger rett foran dere.

Det som for øyeblikket skjer på kloden er et tegn på hva som vil komme. Lyset fikk i begynnelsen råd av Himmelen om å vente på det rette øyeblikket for å gå til aksjon. Denne spesielle tiden er nå nesten rett foran oss. De mørke så det slik at da Donald Trump vant presidentvalget, ville ikke det forventede raske fall fra makten skje. Kabalen trodde, som vi tidligere har fastslått, at når Lyset måtte godta den forbløffende eksistensen av USA, Inc. var dette et klart signal om at denne illegale avtalen, som ble påtvunget Amerika i 1871, ville få lov til å gjelde videre. Det de mørke ikke visste er at denne virkeligheten kun er en midlertidig tilstand. Som vi slo fast i tidligere budskap ble dette gjort for å gi de mørke falsk selvtillit. Dette fungerte og i det lange løp har det gjort oppgaven vår mye lettere. Kabalen har nå i virkeligheten lagt løkken rundt sin egen hals. Dette prosjektet har nå kommet mye lenger enn kabalen liker. Frosten har nå i sannhet ødelagt gresskaravlingen! Vi forventer at vi om kort tid kan kunngjøre den del gode nyheter.

Som dere kan se, fungerer planene som skulle få kabalen i fella, helt utmerket. Det sørgelige er hvor mye alle disse tingene har forsinket den uunngåelige seieren. De mørke er omsider knust og deres enorme nettverk av ondskap avslørt slik at alle kan se.  Lyset kan om kort tid fullføre den jobben det har påtatt seg, gjøre det mulig for den nye regjeringen (NESARA-republikken) å proklameres og for gjeldsjubileet å begynne formelt. Hele utrullingen vil skje med forsiktighet. De Eldre har gjort det helt klart akkurat hvor langsomt det hele må skje.  Som vanlig må vi legge inn en formell protest. Vi vet at alle disse begivenhetene kunne har blitt gjennomført i et mye raskere, og like sikkert, tempo. Denne meget forsiktige fremgangsmåten viser tydelig den grad av bekymring de ulike gruppene av Eldre og kongelige har gitt uttrykk for til oss.  Denne dikotomien er raskt i ferd med å forsvinne ettersom en bredere konsensus blir nådd mellom de ulike gruppene. De resultatene vi ser i dag er enda et tegn på at ting generelt er i ferd med å tø opp. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer med mange gode ting å snakke med dere om. Deres fantastiske visjoner dreier seg fortsatt om opprettholde en positiv konsensus og fortsette å bringe denne virkeligheten fremover.  Til tross for de vanskelighetene som finnes for øyeblikket, er det ingen ting som kan stanse dette. Følgelig ber vi dere fra våre hjerters dyp å ta inn over dere alle de positive dekretene Himmelen har gitt og benytte dem til å bringe dere stadig nærmere denne verdens sanne essenser for Kjærlighet og Lys – slik at de sprer seg over alt på denne hellige kloden. Vi er fortsatt velsignet og beæret av deres vidunderlige reaksjon på det som skjedde for noen få måneder siden.  Det er viktig at dere forstår at et visst resultat var påkrevet for å holde denne magnifikke energien stabil og klar til å ta imot det som deretter ville komme. Tiden er i sannhet kommet for Lyset å manifestere en ny agenda for dette riket. Det har tatt lengre tid enn først planlagt å fullføre de påkrevde aksjonene. Dette forårsaket noen nødvendige forsinkelser, som nå på det nærmeste er over.

Det vi nå har, er en serie med situasjoner som snart vil bli fullført. Vi har samarbeidet med Himmelen med å skape et antall spesielle scenarioer som på dramatisk vis vil forandre dette globale kaoset. En ny organisering av dette overflatesamfunnet er for øyeblikket underveis. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for å forandre hvordan denne klodens regjeringer opererer. For lang, lang tid siden var det klart at denne verden var skjebnebestemt til å møte en del tøffe forhold. Denne perioden, som varte flerfoldige årtusener, nærmer seg nå sin etterlengtede slutt.  De som fortsatt tror på de gamle løsningene vil få seg en mektig overraskelse. Det vil komme nye som vil stanse terrorveldet, som fortsatt synes være fremherskende.  I virkeligheten vil de som nå midlertidig kjører showet, få seg en gedigen overraskelse. En helt ny virkelighet vil manifestere og filleriste «det gamle». La oss velsigne og ønske velkommen denne nye virkeligheten.

Det forekommer sjelden en tid hvor de mørkes planer blir stoppet for alltid og de mange terroriserte mennesker satt fri og på vidunderlig vis åpent støttet av Himmelens mektige tjenere.  Dette, Kjære dere, vil bli en slik tid. Vær evig takknemlige og rede til å gjøre som Himmelen ber dere om.  Spesielle sett av velsignete bud vil bli gjennomført. De mørkes nåværende situasjon vil bli snudd fullstendig på hodet og en ny, mere korrekt orden vil bli gjort gjeldende.  Vi mesterne er fulle av glede over det som er i ferd med å skje. Det har ikke vært lett å måtte se på at de mørke lekte med dere. Alle de mørkes tjenere vil få det de fortjener. Å vite dette kan hjelpe dere å bedre håndtere de frustrasjonene som mange av dere har følt. Derfor ber videre nok en gang om å tolerere denne tidens usikkerhet og vite at den også snart vil være forbi. Himmelen urokkelige hensikt er å forandre dette rikets lik vi har lovet.  Med dette i tankene, vær lykkelige og planlegg å nyte det som vil skje! Hosanna! Hosanna!

I dag utførte vi vår ukentlige rapport. Husk at mye er i ferd med å bli klart til å manifestere. Disse vanskelige tidene er snart over.  Vi ser frem til å se dere alle feire denne nye tidsalderen. Det vil bli en storslagen, magnifikk tid! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn032117.htm
Oversetter: Leifonsdag 15. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017


Sheldan Nidle mini oppdatering 14. mars, 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! Ting skrider ikke frem så raskt som det var planlagt. Vi ber dere om å fremvise den ytterste tålmodighet for å minimalisere frustrasjonsnivået. Den Galaktiske Føderasjonens kontakt og kommunikasjons-personell arbeider daglig for å sørge for at alt utfolder seg så nær de forhåndsbestemte datoene som det overhodet er mulig, med Himmelens hjelp. Himmelen forsikrer oss om at alle de nødvendige tiltak blir tatt for å gjøre Revalueringen og NESARA Republikken til virkelighet. Vi blir stadig minnet på at en spesiell dispensasjon er i kraft og at denne meget snart vil muliggjøre arrestasjonen og isoleringen av den mørke kabalens lakeier. Vi nærmer oss også det punkt hvor himmelen kan komme til å autorisere en landing tidligere enn den etter planene skulle has skjedd, for å sikre at alle Himmelens dekreter blir utført til punkt og prikke. Den grad av forsinkelse som nå skjer i deres overflateverden er det siste man ønsket seg akkurat nå. Hele infrastrukturen som kreves for å gjennomføre et antall dekreter fra Himmelen, er usedvanlig kompleks. Det er ikke utenkelig at dere vil ha behov for en type intervensjon fra Himmelen for å sørge for at en del nøkkel-kunngjøringer faktisk blir gjort. Vi står klare til å gjør dette dersom Himmelen gir dekret om det. Vi vil snakke med dere neste uke når vi antar at en del fantastiske fremskritt virkelig vil være mulige. Over og ut til da.


 Oversetter:Leif

onsdag 8. mars 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. mars, 2017Sheldan Nidle 7. mars, 2017
3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! Alt går ekstremt bra. De mørke er nærmest i granatsjokk og det er helt åpenbart at den seieren de trodde de hadde oppnådd, nå svinner hurtig. De mørke raser nå desperat omkring, men helt forgjeves, for å prøve å redde det lille de fortsatt har av pengemidler. Det er som om en plutselig sprut av syre helt uventet ble tilført blandingen. US Incorporated¹ er i ferd med å gå i oppløsning etter hvert som det blir krystallklart at den nye NESARA Republikken igjen ligger i horisonten for hele verden. Den mørke kabalen kan nå se den uunngåelige skriften på veggen. Deres gamle herskemåter har fått det endelige nådestøtet og den gamle garden må nå bare vente på sin svært forsinkete straff. Den sanne Amerikanske Grunnloven, med mange helt nødvendige revisjoner, vil om kort tid komme frem igjen og Kongressen og resten av de mørkes regime vil være over for alltid. Den nye politikken til den nye lovlige regjeringen vil snart bli en del av hverdagen. Denne kloden har ventet lenge på det som nå raskt er i ferd med å skje. Dette er et prosjekt Lyset har ventet lenge på. Dere er i ferd med å få tilbake deres frihet og oppleve begynnelsen på deres nye velstand.

Denne prosessen krevde en varsom og forsiktig fremgangsmåte. De mørke har blitt lullet inn i en tro på at de på et eller annet vis skulle kunne fortsette sin galskap.  Våre styrker har vært veiledet av en gruppe vidunderlige og dedikerte individer, hvis magi om kort tid vil bli applaudert av hele verden. Det de har gjort er virkelig mirakuløst. Det er ikke lett å velte et finans- og politisk system som har grodd fullstendig fast gjennom to årtusener. Dette systemet er nå inne i den avsluttende prosessen med å bli erstattet. Lysets soldater har utført en virkelig forbløffende bragd. Vi må virkelig rose deres innsats så vel som deres utrolige tålmodighet. Vi står nå foran å bevitne et aldeles vidunderlig kvantesprang i deres bevissthet. Dette vil sette dere i stand til å ta et kjempesteg i retning av kontakt.  Dette er et faktum som gjør oss lykkelige over det dere har fått til. Dere har greid å skape et scenario som gjør det mulig, ikke bare for en ny virkelighet å dannes, men i tillegg å skissere hvordan dere vil utforme denne nye verdenen deres. Dette riket vil ha alt det som skal til for å bygge opp en ny og himmelsk epoke.

Denne forandringsprosessen har tatt svært lang tid å gjøre virkelighet av. Et nøkkelpunkt var at den endelige proklamasjonen måtte være i stand til å hanke inn lakeiene og vennene deres. Det var det at den gamle virkeligheten fikk fortsette som før, som til å begynne med forvirret Lysets krigere. Bekymringen var at denne strategien baserte seg på troen om at de mørke hadde vunnet sin lille, men likevel signifikante seier. De mørke svelget dette som et faktum og begynte å bruke sine høyeste representanter i USA, Inc. for å bygge opp igjen sitt parti etter nederlaget. Men det sanne faktum i alt dette var at USA, Inc. var et ikke-faktum. Det var allerede dødt og på det rette øyeblikk ville det bli plassert på historiens enorme søppeldynge. Denne sannheten er nå i ferd med å bli faktum nå som Finansdepartementets nye pengesedler og Revalueringen er på vei til å rulles ut. Som man håpet på, fører denne prosessen nå til massearrester og den nye NESARA-regjeringen som nå vil bli født. Amerika var klare til å lede verden gjennom en stille revolusjon. Dette har muliggjort manifesteringen av en verden som Himmelen så lenge har lovet. Dette mirakelet er nå fullt i gang og vil lede til deres frihet og velstand for alle.

Etter hvert som alt dette skrider fremover vil dere komme til å se mange nødvendige forandringer. Disse forandringene skal gjøre det mulig for bevisstheten deres å fortsette å ekspandere og øke tempoet på deres reise mot full bevissthet. Det er denne prosessen som er nøkkelelementet i fremveksten av deres nye virkelighet. Vi har full oversikt over hvordan alt dette utspiller seg. Vi innser at avsløring av vår eksistens og nærvær er noe som må tas tak i nå.  De gamle regjeringene gjorde alt de kunne for å opprettholde en besynderlig tro om at UFOer ikke eksisterer. Dette vil det nå bli en slutt på og sannheten om at dere ikke er alene må bli kjent for dere alle. I tillegg er det nødvendig at det kommer en rekke kunngjøringer som gjør det mulig for oss å henvende oss direkte til dere. I disse kommunikasjonene har vi til hensikt å forklare hvem vi virkelig er og hvorfor vi ble bedt av Himmelen om å skape et monitor-system for bedre å kunne forberede dere til full bevissthet. Dere trenger en serie med arbeidsmetoder for å se og forstå de tidligere livene deres med begrenset bevissthet. Denne prosessen er av vesentlig betydning for at dere skal kunne tilpasse dere de fysiske forandringene som dere snart vil stå overfor.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer i dag for å hjelpe dere å bedre forstå hva som nå holder på å skje med dere.  Gjennom det siste halvannet tiår har dere blitt utsatt for en hel rekke subtile forandringer som vi generelt kaller oppstignings-symptomer.² Disse forandringene som Himmelen gjennomfører, er en av de mange måtene kroppen, sinnet og Ånden deres blir gjort klare for en mektig bevissthetsforandring. Disse forandringene vil om kort tid nå et punkt hvor mer fyllestgjørende forklaringer er påkrevd. Det er da vår avgjørende belæringer kreves. Fremveksten av nye regjeringer er et ledd i å legge til rette for dette. Vi forventer at dere, så snart dere er utrustet med sannhet bak deres fortidige historie, vil være bedre forberedt til å godta hvorfor dette er den rette tiden for omfattende endringer i denne virkeligheten. Dere vil plutselig få lære om Agartha og hvorfor dere først kom hit for omtrent 900.000 år siden. Alle de erindringer dere har mistet vil bli gjenvunnet og forklart. 

Kjære Hjerter, vi vet at denne visdommen kun er starten på å lære om dere selv som folk og som Gaias menneskelige voktere. Denne prosessen er nødvendig å gjennomdrøfte med mentorene deres ettersom dere vil trenge kunnskap om hvordan dette først skjedde.  Det som ligger foran dere er en storslagen periode som kan hjelpe dere å forstå deres sanne relasjon til Gaia og hennes fantastiske økosystemer. Deres positive intensjoner og dype støtte til denne guddommelige prosessen gjør alt dette mulig. Dere har på vidunderlig vis greid å forandre hvordan dere reagerer på den mørke kabalens manipulasjoner. Disse forandringene har gjort det mulig for oss å ta mange nødvendige steg fremover. Vi takker dere alle for det dere er i ferd med å oppnå.  Denne utviklingen er enda et tegn på hvorfor Himmelen besluttet at denne guddommelige prosessen nå var mulig å gjennomføre. Dette bringer oss frem til i dag. Dette er i sannhet en tid for at velsignete begivenheter kan skje!

Dette er øyeblikket hvor menneskeheten kommer sammen med Himmelen igjen for å gjenoppta sin hellige og storslagne oppgave. Når dere igjen blir fullt bevisste kan dere ta alt dette inn på en vidunderlig, guddommelig måte. Da vil dere kunne forstå hvorfor Himmelen gav oss en frontrolle og skapte en spesiell kjerne av Vesener for å Elske og assistere dere. I denne nye bevisstheten vil vårt oppdrag bli reorganisert etter Himmelens anvisninger. Vi vil da få i oppgave å ha det overordnete ansvaret for oppdrag gitt ved dekreter fra Himmelen. Denne prosessen er noe dere vil bli intenst klar over. Denne prosessen vil være når vårt nye galaktiske samfunn blir dannet og tatt i bruk.  Hvordan alt dette skal fungere er noe vi vil komme til å dele med dere, sammen med mentorene deres. Denne kommende tiden vil bringe oss enorm glede. Det betyr at vi fullt ut kan tilpasse oss en helt ny rekke av oppgaver, med å reformere ikke bare dere, men hele Himmelen og Gaia. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter. Vi står på terskelen til forandringer som vil påvirke ikke bare disse rapportene, men i tillegg hvordan dere må forholde dere til mange nye ting som er i utvikling. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                           
Kilde: 
http://www.paoweb.com/sn030717.htm
Oversetter: Leif

For dem som vil vite litt mer om Sheldan Nidle, så kan man lese mere her (engelsk): eller på Sheldan Nidles egen hjemmesidehttp://www.paoweb.com/bio.htm

¹ US Incorporated eller USA, Inc. er den illegale regjeringen som har styrt USA som en korporasjon i flere hundre år. Den er eid av utenlandske forretningsinteresser og drives som en profittbedrift. Det ligger en lang historie bak dette, som på sett og vis begynte kort etter den amerikanske borgerkrigen, da den amerikanske grunnloven ble endret subtilt. Det store “kuppet” skjedde da president Woodrow Wilson godkjente opprettelsen av Federal Reserve Bank I 1913. Da ble all pengemakt i USA overført til 13 private bankfamilier. Etter det har “makten bak makten” bare vokst og spredd seg gjennom hele verden i form av det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken m.fl., som er rene instrumenter for å tjene makteliten i USA, som ofte kalles den mørke kabalen. Sittende regjering i USA er kun en fasade for å forlede folket til å tro at de lever i et demokrati og dekke over det som egentligskjer. Det er denne regjeringen som skal “legges på historiens søppelfylling” og da kan den sanne Republikken gjenopprettes, tuftet på Grunnloven slik den egentlig var, pluss NESARA-lovgivningen som er en fullkomment hederlig og rettferdig juridisk ramme for all økonomisk virksomhet både nasjonalt, internasjonalt og privat. Når den nye Republikken og NESARA er på plass i USA, kan alle andre verdens land frigjøres fra Federal Reserve Systemets blekksprutarmer og ta i bruk GESARA, som er den Globale NESARA. Historien er mye mer komplisert, men dette gir et slags bilde på bakgrunnen for det Sheldan Nidle snakker om mht den nye Republikke og NESARA.


² Oppstigningssymptomer er kroppslige symptomer som er et resultat av at kroppen hele tiden må tilpasse seg nye og høyere energier og forberede oss på stadig økning av vibrasjonene. Disse arter seg ulik for ulike mennesker, men typisk er uvanlig hodepine, synsforstyrrelser, uvanlig søvnbehov eller søvnløshet, verking på uvanlige steder i kropp og ledd mm. Disse er forbigående og legene kan som regel ikke finne noen forklaring på dem. Vi blir kort og godt «ombygd» i infinitesimale steg for å kunne stige opp i kroppen vår.

onsdag 8. februar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 7. februar, 2017


Sheldan Nidle 7. februar, 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mye har forandret seg siden sist vi var i kontakt med dere. På slutten av det forrige Gregorianske året ble det oppnådd en ny enighet med hensyn til hvordan den nye maktstrukturen skal utformes. Som dere husker hang da den mørke kabalen i en tynn tråd. Det så da ut som om et nytt bank- og finanssystem var på terskelen til full etterlevelse og at en massiv nyfastsettelse av verdens valutaer sto rett for døren. Dette har siden blitt satt lite grann på vent. Dette impliserer rett og slett at tiden er inne for å sette i gang en aksjon for å «riste kabalen ut av sine hjemmesteder». Nøkkelelementet står fortsatt fast. Dette er, selvfølgelig, bevissthet. Et enormt spekter av nye teknologier er nær å bli presentert. Den største problemet er å få rokket ved det nåværende vitenskapelige paradigmet og komme videre. For mer enn tre hundre år siden ble vitenskapen deres sittende fast i en bakevje på grunn av at den begrenset seg til å kun bruke energier som var fysisk observerbare. Denne oppfatningen har sinket den naturlige utviklingen i dette overflateriket. I disse dager vil en serie realiteter om kort tid kulminere i en sann forståelse av hvordan man kan integrere denne stadig økende bevisstheten.

Dette behovet for å skape et nytt og mer plausibelt paradigme er av avgjørende betydning for den historiske spredningen av menneskeheten. Menneskene trenger å føle at de raskt beveger seg mot en større aksept av sin stadig økende bevissthet. Det tok et par århundrer for denne prosessen å komme dit den står i dag. Den bygger på et dypt ønske om å finne veien tilbake til evner menneskeheten hadde for lenge, lenge siden. Disse forskjellige evolusjonsmessige stegene var opprinnelig del av en operasjon som strakte seg fra Atlantis’ fall til for et par århundrer siden. Til å begynne med gikk fremskrittene svært langsomt. Det var først da Anunnakiene begynte å vie oss mindre oppmerksomhet at det utviklet seg til å bli en rask evolusjonsmessige operasjon. I løpet av de to siste tiårene har denne evolusjonsmessige prosedyren begynt å akselerere i generasjon etter generasjon. Vi så at fremskrittene skjøt fart og ting begynte å utvikle seg. Menneskeheten begynte å bevege seg raskt i retning av å utforme en ny art. Denne forvandlingen i bevissthet er i sannhet kroneksemplet på at dere står rett foran et møte med oss i stort antall.

Dette møtet er bygget på at dere aksepterer at dere er i ferd med å nå et punkt hvor deres oppfatning av virkeligheten forandrer seg. Dere nærmer dere utkanten av det galaktiske menneskeheten. Denne prosessen er en som deres forfedre ble nektet. Da Anunnakiene skiftet side, åpnet de opp mulighetene for dere til å utvikle dere raskt til noe som er ganske nær det dere var i tiden før Atlantis falt.  Dere har alle iboende i dere de grunnleggende verktøyene som dere eide før dere ble kastet ned i begrenset bevissthet. De siste tre århundrene har sett Himmelen akselerere den tidligere så saktegående operasjonen. Denne nye tidslinjen er godt hjulpet av det faktum at Føderasjonen er her for å hjelpe menneskeheten, og dette gjorde igjen at tempoøkningen ble mer merkbar.  Dere er i ferd med å komme dere videre forbi begrensningene i den manipulerte gen-pakken dere alle har. Faktum er at de siste få ukene har begynt å legge ned fundamentet for de forandringene Himmelen har gitt hver og en av dere. Vi er stolte av hvordan de Oppstegne Mesterne har hjulpet til med disse forandringene og sørget for at vi kommer stadig nærmere avsløringen av vårt nærvær.  En del forbløffende hendelser kommer stadig nærmere å skje!

Denne helt utrolige prosessen finner for tiden sted over alt på denne vakre kloden. Vi innser at det er en ørliten forsinkelse i fullførelsen av denne svært komplekse prosessen.  Vi forstår hvor fulldedikerte vi alle er med hensyn til disse avgjørende forvandlingene. Dette riket beveger seg i mer eller mindre tilfeldige rykk og napp, men likevel uopphørlig, mot en ny virkelighet. Deres verden kan ikke lenger eksistere på den samme måten som den gjorde på begynnelsen av det forrige århundret. Det er nødvendig at en hel hærskare av oppfinnelser og nye teknologier nå får komme frem og manifestere. Vi er i gang med å hjelpe våre venner med å manifestere disse tingene. Faktum er at vi er travelt beskjeftiget med å sette opp scenarioer som kan skape enorme nye muligheter. Denne virkeligheten som har vært holdt tilbake, må nå få manifestere på virkelig uhindret vis. Vi arbeider på en slik måte at alle disse tingene blir holdt hemmelige inntil det rette øyeblikket kommer. Flåten vår er således godt forberedt og klar for en plutselig avsløring og en serie spesielle tegn som kan føre oss frem til de høyst tiltrengte masselandingene. Følgelig venter vi å se en del overraskende oppdagelser som vil forvandle denne virkeligheten!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Situasjonen er for øyeblikket kaotisk i deres verden, men på velsignet vis er vi i ferd med gjøre denne virkeligheten klar for de mest forbløffende forandringer. Himmelen er i ferd med å få fotfeste igjen og vi vil få se mektige ting bre seg i denne virkeligheten. Anunnakiene lystret i lang tid de mørkes ordrer, men for øyeblikket er de med og sørger for at alle de nye forandringene i dette velsignete riket manifesterer.  Himmelen anerkjenner av hele sitt hjerte viktigheten av det som om kort tid vil finne sted. Det er nødvendig at denne virkeligheten får sin frihet og sin velstand. Menneskeheten har ventet så altfor lenge på denne velfortjente belønningen. Alt er klart og det er like før det braker løs. Om kort tid vil det bli en vidunderlig feiring. Deres storslagne visjoner og vidunderlige fokus gjør denne tiden så velsignet for Himmelen og for oss. I den tiden vi går inn i vil vi se slutten på den lange forsinkelsen og dette vil på nåderikt vis føre til denne aldeles himmelske begivenhet.

La alle være velsignet og fylt av himmelsk nåde. Vi har med stor sorg bevitnet at de som har hatt makten har forsinket velsignelsene deres. Vi fryder oss og feirer disse vidunderlige gavene. En serie spesielle kunngjøringer vil, på hurtig vis, feie vekk alle de som feilaktig trodde at de kunne komme seg unna i et forbløffende avskjedsscenario. Det blir det ikke noe av. Det som har hendt hittil er kun en kort forsinkelse.  Alle de som vil bli arrestert og isolert fra menneskeheten venter fortsatt på å måtte smake de bitre fruktene av sine gjerninger. Vi gleder oss over at de som har gjort seg fortjent til slik straff, snart vil motta den.  Dette dreier seg ikke bare om å straffe de skyldige, men også om at alle skal få oppleve en sann følelse av at dette nye riket nå, på hellig vis, skal manifestere. La alle føle dypt i sine hjerter at en mektig bør er i ferd med å bli løftet av dem for å gjøre det mulig for de mest vidunderlige himmelske gaver å manifestere.

For lenge, lenge siden la Himmelen frem en agenda hvis hensikt var at menneskene til slutt skulle gjenforenes med sine familier i verdensrommet og i Himmelen. Dette hellige løfte er nær å bære frukt.  Det eneste målet for vår galaktiske familie er å hjelpe det som våre hemmelige, hellige samarbeidspartnere har greid å oppnå og i frydefull glede hjelpe til å transformere tilsynelatende endeløse generasjoner av gjeldsslaveri og sinnsyk evig økende gjeld. Tidevannet vil nå snu. Et nytt rike vil fødes. Mange dokumenter vil bli gjort til lov og gjøre helt nye regjeringer og ledelsesformer mulig.  Dette vil være de elementer som gjør deres velstand, frihet og uavhengighet mulig. Med disse verktøyene i hånden vil det gamle tyranniet bli gjort ende på og en ny måte å innrette denne virkeligheten på vil bli virkelighet. Følgelig vil vi leve på en helt ny måte og lære mye om oss selv!

I dag fortsatte vi med vår ukentlige rapport. La denne vise at en ny virkelighet begynner å materialisere. Dere vil få en enorm velstand og fremgang for alle, og alt dere trenger for å gjøre deres drømmer og visjoner til virkelighet.  Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                            Kilde: http://www.paoweb.com/sn020717.htm
Oversetter: Leif


onsdag 18. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 17. januar, 2017Sheldan Nidle 17. januar, 2017
6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo!  De prosedyrene man er blitt enige om, fortsetter å skride frem i sitt eget langsomme tempo. Det er først og fremt sikkerheten som står i høysetet, samt å opprettholde en jevn flyt. Denne operasjonen har således blitt redusert til å gå videre med de viktigste sekvensene og holde publikum i mørket inntil visse primære sikkerhetspunkter er nådd. Dette har blitt helt avgjørende for denne prosessens suksess. De innledende elementene er fortsatt den globale introduksjonene av de nye pengene, utstedt av regjeringen i nye Republikken, den meget kompliserte Revaluerings-operasjonene i Amerika samt iverksettelsen av den Globale Nyfastsettelsen av verdien av alle Valutaer. (Global Currency Reset). Disse nye pengene vil ledsages av den offisielle avdukingen av det nye, internasjonale bank- og finanssystemet. Når den tid kommer, vil den utpekte Presidenten kunne forklare NESARA og gjeldsjubileet for alle. Dette settet av spesielle kunngjøringer skal til slutt gjøre det mulig å komme med en formell kunngjøring om vår eksistens, og deretter omsider gjøre det mulig for oss å begynne våre kringkastinger til dere. Dette vil legge alt til rette for andre begivenheter som kan tvinge gjennom verdensfred og skape et miljø som man drømte om den gang NESARA først ble foreslått på slutten av 1990-tallet. Når alt dette er gjort gjeldende globalt, kan dette lede videre til en rekke andre begivenheter.

En av de aller viktigste begivenhetene som vil følge av fremveksten av NESARA og NESARA Republikken, er den formelle implementeringen av det nye bank- og finanssystemet. Vi kan allerede se hvordan det nye internasjonale banksystemet vil bli introdusert over hele verden. Dette vil først bli rullet ut i Kina og deretter i resten av Asia. Deretter vil det bli dominerende i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. Oseania vil være siste steget for den nye bank- og finansvirkeligheten. Nye valutaer verden over vil være drivkraften bak velstand for alle og den formelle slutten på gjeldsslaveriet. Det er nødvendig at denne verden viser Gaia at den tar renselse av luften, jordsmonnet og vannet på alvor. Parallelt med dette er det nødvendig å bringe havenes system av gjensidige avhengige havstrømmer i orden igjen, fordi disse regulerer temperaturen og derved næringstilgang til landområdene og faunaen over hele verden. Denne daglige prosessen holder verdens værsystemer i balanse og hjelper havstrømmene med å sørge for de elementer som hjelper til å opprettholde klodens økosystemer.

Disse naturlige mønstrene har blitt brakt i ulage av et hemmelig regjeringskontor. Disse operasjonene har foregått i dypeste hemmelighet, vært verdensdekkende i omfang og har lykkes i å forstyrre den opprinnelige oppvarmingen og nedkjølingen av havvannet. Dette begynte videre å påvirke de enorme luftmassene over oseanene. Denne regjeringsoperasjonen begynte tidlig på 2010-tallet. Dette forårsaket uvanlig intense vårflommer i Europa, alvorlig nedsmelting av drivisen i Arktis og Antarktis, og helt merkverdige kuldeperioder og snøstormer i Europa og det nordlige Nord-Amerika. Disse hemmelige eksperimentene med været forårsaket alvorlig tørke i California og enorme vær-anomalier i Asia og Nord-Afrika. Og viktigst av alt, så kuttet de av den Nord-Atlantiske strømmen av varmere vann (Golfstrømmen). En massiv endring i det globale været var på vei til å gjøre en naturlig forandring om til en enorm miljøkatastrofe.

Denne rekken av kunstige forandringer i været førte til et svært uheldig press på et naturlig artsutryddelses-mønster som i løpet av de siste årtiene hadde tatt livet av 40% av verdens flora og fauna. Dette var på grunn av de store forandringene som var initiert for å klargjøre Gaias overflate for gjenforeningen mellom hennes to riker, som til nå har vært helt atskilt; hennes Ytre og hennes Indre verden.  I tillegg til dette hadde Himmelen gitt dekret, og mandater til, å få en endelig slutt på den korrupte verdenen til Anunnakienes lakeier, som ville kunne føre til at alt liv på planeten bukket under. Denne operasjonen er nå i sine siste trinn før full suksess.  Gaias ønske er at dere skulle kunne vende tilbake til deres naturlige 5D tilstand og å avslutte denne prosedyren med sin egen gjenforente 5D tilstand. En tilsvarende skjebne gjelder også for resten av planetene i dette solsystemet. Vi observerer og ser eksakt hvor nødvendig det er at denne prosessen fortsetter på hver planet og deres unike system av måner. De påkrevde forandringene på vannplanetene og gjenoppbyggingen av den store verdenen bortenfor Mars, som er i sin innledende fase, er et særdeles interessant fenomen å observere. Dette viser tydelig hvor storslagne og mektige ting Himmelen er i stand!

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Den nåværende situasjonen på Jorden forbedrer seg raskt. Våre samarbeidspartnere er travelt beskjeftiget med å sikre at utbetalingene om kort tid fortsetter som planlagt. De som har ventet så lenge på et tegn, kan nå vite at ventetiden nesten er over. Vi ønsker også å takke alle dere som har opprettholdt positive energier for visjonene deres. Dette setter vi umåtelig stor pris på og velsigner dere for deres daglige affirmasjoner. Hele denne operasjonen viser med all tydelighet hvordan positiv tålmodighet tilslutt gir dere sin belønning. Dette riket er inne i mektig forvandling som vil bli markert med at vi trer offentlig frem og mye visdom som vi vil dele med dere. Når alt dette etter hvert er gjennomført, vil dere eie en virkelighet som er kjennetegnet av sin frihet, deres selvstendighet og uavhengighet og den overveldende velstand og fremgang for alle. Dere vil få leve i dette riket og oppdage dets talløse velsignelser. I dette riket vil dere få bevitne hvor uløselig Gaias Indre og Ytre riker er knyttet til hverandre. Ta i bruk deres Indre Visdom! Vær åpne av sinn og rede til å oppdage hvordan dette nye landet fungerer!

Etter hvert som dere begynner å ta alt dette inn over dere, kan dere ekspandere deres oppfatninger og kaste av dere all frykt og bekymring. Denne overflateverdenen har gjennom de siste 13 årtusenene drevet hjelpeløst i et hav av frykt skapt og opprettholdt av lakeienes onde og grusomme læresetninger og proklamerte «sannheter». Betrakt denne nye tiden som øyeblikket hvor dette forferdelige marerittet omsider er over. Dette hellige sted skal omsider leve hver eneste dag i Himmelens flammende Lys. Og videre skal dere få møte slektningene deres fra Inner-Jorden og få lære mye om alt dere har gått gjennom fra fjern fortid og frem til denne «oppvåkningens» tid. I dette nye riket skal dere i glede ønske deres familier fra verdensrommet velkommen og lære om deres mange åndelige familiers natur. Husk alltid, dypt i deres Hjerter, at dere i realiteten aldri er alene. Deres nye følgesvenner skal lede dere inn i en aldeles vidunderlig fremtid og dele med dere nøyaktig hvordan dette kan oppnås. Vær velkommen og føl dere mest av alt virkelig Elsket.

Det som skjer omkring denne guddommelige kloden er en mektig læring. Denne læringen har potensial til å heale alt. For lenge, lenge siden kom deres forfedre hit og la ut på en lang reise i mange stadier som skulle komme til å lede dem langt bort fra det de opprinnelig kom hit for. I denne tiden er dere i ferd med å ta alt dette inn over dere og dere er i ferd med å lære hvordan dere best kan forberede dere til det som ligger foran dere. Dette er en tid fylt av, ikke bare forvandling, men også av en hel mengde omhyggelig forberedte læringsmuligheter. Vær hele tiden klar til å ta imot disse og velsigne dem for hva de lærer dere. Om ikke lenge vil dere få møte mentorene deres. De er, sammen med oss, et spesielt team som med stor ro vil veilede dere frem til en ny og mye mere bevisst eksistens. Det kan være vanskelig for dere til tider å ta alt dette inn. Men bruk bare deres mektige visjoner til å bære dere gjennom selv de mest krevende øyeblikk. Vi er sammen på denne særdeles hellige reisen. Vær åpne og i stand til å bruke deres Kjærlighet til å lede dere frem til seier!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige rapporter om dette særdeles komplekse riket. Fortsett å være positive og åpne for alt som om kort tid vil krysse deres vei! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)

Oversetter: Leif

onsdag 11. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 10. januar, 2017


Sheldan Nidle 10. januar, 2017
12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
 Dratzo! De Eldstes plan for å kunne introdusere den globale Revalueringen fortsetter å skride frem. Og samtidig er de mørkes mottiltak også på plass og dette bekrefter helt tydelig at spesielle sikkerhetstiltak er helt nødvendige. På grunn av alt dette som skjer, har vi satt opp en rekke sikkerhetspunkter for å motarbeide og knekke de mørkes grufulle agendaer. Prosessen med å distribuere de første, svært tiltrengte pengene til sine destinasjoner er i full gang. Disse første vellykkete pengeoverføringer viser hvor velformulerte våre planer for å overvinne de mørkes onde strategier virkelig er. Hele dette komplekset av spesielle strategier beviser klart hvor effektive våre samlete forsvarsstrategier i virkeligheten er.  Med utgangspunkt i disse suksessene har vi til hensikt å utvikle kontinuerlige strategier som kan beseire de mørkes velutrustete styrker. Av den grunn er vi svært nær en ærlig fortjent seier over dem. Vi har øremerket den gjenværende tiden av denne Gregorianske måneden til å fullføre resten av våre kompliserte planer. Disse vil gjøre det mulig for oss, etter hvert som brikkene faller på plass, å fullføre de massive arrestasjonene av det mørke lederskapet og sette en endelig stopper for deres særdeles ondsinnete mål om å overvinne oss. Det er helt klart at slutten nærmer seg for dem gamle, mørke orden som har hersket i denne overflatevirkeligheten i nesten 13 årtusener!

En prosess med å fjerne alle uønskete elementer i den nåværende amerikanske republikken er i full gang. Denne vil bli tilsidesatt av den sanne, de facto NESARA Republikken.  Når dette prosjektet vil være fullført, er ennå uklart. Vi er blitt fortalt at den innkommende administrasjonen vil proklamere denne republikken, men vi føler oss ikke helt overbevist om dette og utarbeider et veikart for å se til at det faktisk skjer.  Vi har derfor konsentrert oss om å sikre at arbeidet mot dette målet holder seg på sporet og blir en manifest realitet.  Av den grunn følger vi nøye med på alt denne nye administrasjonen gjør, for å sikre at den fortsatt planlegger å kunngjøre den nye republikken. Så snart dette er manifest, ligger det planer klare for gjennomføringen av tilsvarende forandringer globalt, hvilket totalt vil forandre måten dette verdensomspennende geopolitiske systemet opererer på.  Inntil da følger vi årvåkent med på alt som skjer for å få en følelse av hva som virkelig er i ferd med å utvikle seg i USA. Vi har til hensikt å gjøre det som er kreves for å forandre måten deres nåværende virkelighet fungerer på.

Hele operasjonen vår er bygget rundt å skape et miljø i dette overflateriket som naturlig vil lede til første kontakt. Dette klimaet vil deretter være rede til å ta imot en hærskare av spesielt trenet personell som vil bringe hver eneste en av dere helt frem til terskelen til full bevissthet.  Vi har holdt årvåkent øye med dere alle i mer enn et tiår og forstår hva dere trenger for å nå denne fullkomment rene bevissthetstilstanden. Denne mentoroppgaven er en uhyre kompleks prosess, men vi er fullstendig klar over hvordan vi best kan interagere med dere for å oppnå de nødvendige resultater. Vi forventer at denne mentorprosessen kan ta måneder å gjennomføre. Således forstår vi hvilken form for interaksjon som vil være best for å nå våre grunnleggende mål. Hver eneste en av dere har inni dere et sett med «overvåkningsinstrumenter» (monitorer) som også hjelper til med å forberede dere til det neste steget i deres evolusjon. Det dere trenger for er et dertil egnet sett av «mentale skyv» og øvelser som setter dere i stand til bevege dere opp på stadig høyere bevissthetsnivåer.  Således følger vi simpelthen de direktivene vi får fra Himmelen. Denne prosessen skal utstyr dere med alt dere trenger for deres tre dager i deres eget Krystall-Lys Kammer.

Som dere forstår, dreier denne prosessen seg om gi dere drivkraft til å gå gjennom enda en serie med steg videre fra der dere nå befinner dere.  Dere befinner dere på terskelen til å motta global velstand for alle og de innledende operasjonene vil gi dere et nytt, fantastisk bank- og finanssystem, så vel som gullbaserte nasjonale pengeenheter.  Tidligere har de mørke sjelene gjort denne oppgaven svart vanskelig for oss. Ikke desto mindre har vi greid å bryte gjennom deres fysiske og juridiske barrierer. Forsinkelsene som skjer i disse dager er ikke noe mer enn en dyp varsomhet som sikrer at hvert nødvendig steg blir fullført med suksess. Denne ekstra langsomheten i prosessen er nå i ferd med å nå et punkt hvor en mindre grad av forsiktighet i hvert trinn blir nødvendig. Av den grunn har vi bedt vårt kontaktpersonell å oppfordre de som har det overordnete ansvaret om å sette fart i distribusjonen av pengemidlene. Denne langsomme og nitide prosessen med å finansiere de ulike valutaer er en prosess som vi til å begynne med anså som en begivenhet som raskt kunne gjennomføres. Det er vår absolutte hensikt å sørge for at disse globale utbetalingene blir fullført slik at de nødvendige nye regjeringer og styresett virkelig kan manifestere.

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! På denne dag kommer vi fulle av glede på grunn av det som fortsetter å skje i deres verden.  Den globale velstand for alle, som dere så lenge har blitt lovet, kryper stadig nærmere. Alle de som er involvert i disse velsignete begivenhetene forteller oss lykkelig at, til tross for den tilsynelatende tregheten, så er datoene for de planlagte utleveringene snart fastlagt. Agarthanerne rapporterer at alt er klart for det som for øyeblikket blir forventet av dem.  Vi vil fremsette en del forslag om hvordan denne spesielle prosessen kan gå raskere. Målet for Himmelens strategi er å isolere USA Inc. og således hindre at de kan fortsette stort lenger. Vi har instruert våre ulike Hellige Hemmelige Samfunn om å be alle sine medlemmer om å fortsette å vie sin innsats til fremveksten av NESARA Republikken og jublende ettergivelse av all gjeld som ledsager den. Menneskeheten skal frigjøres fra sine falske allianser og fryde seg over å ha fått tilbake sin frihet og uavhengighet og at det er slutt på all manipulasjon. Vi ønsker å velsigne det hele og se at Lyset i sannhet har vendt tilbake til Jorden.

Det som i realiteten foregår er en tautrekking mellom dem som fryktløst ønsker å fullføre dette guddommelige prosjektet og dem som ønsker å oppfylle denne guddommelige plikt først når det nødvendige sikkerhetsnivå er oppnådd og gir tilstrekkelig trygghet. Det er nødvendig at disse milepælene blir gjennomført i et tempo som gjør at ting skrider frem i samsvar med det tidsskjema som Himmelen har fastsatt. Blant våre allierte har vi en gruppe fulldedikerte vesener som er i stand til å sørge for den totale sikkerheten for denne særdeles komplekse operasjonen. Vi forstår nøyaktig hvordan alt dette kan manifesteres.  Himmelen forteller oss at den mørke kabalen må isoleres totalt fra oss. Derfor er det umiddelbart nødvendig med en rask serie av arrestasjoner globalt. I tillegg er nye og pålitelige nasjonale regjeringer helt essensielt. En rask implementering av NESARA Republikken er også helt avgjørende. Vi ber om en hellig felles innsats, som gjør alt dette til virkelighet og manifestert så alle kan se.

Denne overflatevirkeligheten vil bli forandret, mine velsignete Sjeler! Vi har forpliktet oss til å implementere en tid som gir dere frihet, uavhengighet og velstand for alle. Slik vi ser det, er det nødvendig at ting gjennomføres på mye mere drastisk vis. Det er nødvendig at de som vet hva som i virkeligheten foregår får tildelt kjempeplakater som viser at tiden for «mer av det samme gamle» for alltid er over. Ta den tid som trengs til å forklare og bevise at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G er i ferd med å skje i hele verden. Nøkkelkunngjøringer om denne overgangen må bli offentlig proklamert. Vi Mestere har sett hvordan et slik «Offentlig Teater» faktisk kan blåse liv i et eller så blasert landskap. Det kan også omgjøre denne prosessens tvungne, nærmest hjernedøde natur til en transformerende omskiftning som er både ærefryktinngytende og i sannhet vidunderlig. Derfor ber vi om at denne prosessen blir langt mer fargerik, levende og langt mer engasjerende for folk. Dette er alt som skal til for å gjøre slutt på den livløse og tyranniske undertrykkelsen som den gamle måten har representert. Adonai! Adonai!

I dag fortsatte vi våre rapporter om hva som foregår rundt om på denne kloden. Vi takker dere alle for at dere gjør det mulig å bringe inn en ny virkelighet. Disse storslagne endringene i deres verden begynner først nå rulle seg ut. Vi oppfordrer dere alle til å være med å manifestere dette nye riket i all sin vidunderlige stråleglans! Vit Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              
Oversetter: Leifonsdag 4. januar 2017

Norsk -- Sheldan Nidle 3. januar, 2017Sheldan Nidle 3. januar, 2017
5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! Etter enda en serie seriøse diskusjoner om grunnene bak en evig foranderlig «philosophie de guerre», beveger nå finansieringsprosjektene seg fremover igjen. De grunnleggende uenighetene dreide seg om hvordan den nye verden, etter at velstand for alle var en realitet, skulle styres. Mangelen på et gjennomgripende verdenssyn ble avdekket, og i den krevende rekken av i-dybden-diskusjoner, som alle parter i etterkant gjennomgikk nøye, ble en omforent, detaljert agenda proklamert. Vi står nå samlet om et antall mål og et tidsskjema for å implementere dem på de rette tidspunktene.  Denne høyst nødvendige prologen ble nødvendiggjort på grunn av et antall sleipe triks det illegale US Corporation prøvde seg på. Det som er gledelig er at vi nå alle «leser fra samme manus», for å si det slik. De som skal ha ansvaret for regjeringsarbeidet er en revolusjonerende og ulikeartet gruppe individer som, til tider, ikke alltid har samarbeidet harmonisk. Denne organiske prosessen har gjennomgått sin egen stille revolusjon og kommet ut av det som en helhet. Vi er i ferd med å forandre mange grunnleggende prosesser og formulere retningslinjer for gruppen slik at den skal kunne lede denne svært komplekse situasjonen med hundre prosent suksess. Dette har resultert i en ledelsesstil som nå kan frembringe et virkelig fantastisk sett av nødvendige løsninger! For øyeblikket arbeider vi med å forberede et generelt tidsskjema for alle de store begivenhetene som skal skje, og vi er overhodet ikke i tvil om at det beste ligger fortsatt foran dere.

De indre virkemekanismer i en definitiv løsning har blitt mulig takket være møte mellom mange kloke mennesker, hvilket burde ha skjedd for lenge siden. Vi har nå en dyp følelse av at denne nye generelle avtalen er det essensielle neste steget som skal bringe deres verden ut av det gamle systemet som ble skapt av Anunnakiene og utelukkende var til beste for lakeiene deres, slik at dere kan legge dette bak dere for godt. Vi er i ferd med å skape et globalt samfunn som er helt i takt med den stadig økende globale bevisstheten. Dette fremtidige riket skal være kjennetegnet ved velstand og fremgang for alle, frihet, og viktigst av alt, fullstendig uavhengighet. Denne grunnfilosofien gjør det mulig å forstå de nye målene for dette nye samfunnet som ennå er i støpeskjeen. Den har i seg en myriade av variasjoner som vil bli støttet av lokale styresmakter. Denne prosessen skal gjøre det mulig for nye nivåer av gjensidig toleranse å vokse og spre seg. For hver dag som går, så beveger den dere også i retning av en atmosfære som legger til rette for full avsløring. Dette ene faktum alene, viser hvor raskt deres «jakt på lykken» ¹ endrer seg i deres rike. Det er til denne verden vi gleder oss til å ankomme. Introduksjonen av oss, og likeledes Agarthanerne, vil være et aldeles vidunderlig siste trinn i denne evig pågående forandringen. Dere er i ferd med å utvikle dere opp på nivåer som gir løfte om fremveksten av et galaktisk samfunn som det i sannhet virkelig er verdt å legge merke til!

Etter hvert som bevissthetsnivået deres vokser, vokser dere på andre områder også, som igjen vil endre hvordan dere oppfatter denne evig foranderlige virkeligheten. Menneskeheten gjennomgikk et voldsomt tilbakesteg i sin utvikling i Atlantis’ siste dager, og senere, langsomt, langsomt, etter de siste Gyldne Tidsaldere, begynte de å utvikle seg fremover igjen. Denne perioden har vært kjennetegnet av en gradvis bevegelse oppover i evolusjon, fra det endeløse barbariet i verden i det tyvende århundret før Kristus og frem til nå. Vi har fulgt meget nøye med på deres evolusjon og fremskritt, samtidig som vi selv har «pådyttet» dere den ene avataren etter den andre. Himmelen har gitt sine bidrag til denne prosessen ved at spesielle, himmelske søsterskap og brorskap ble etablert for å sette ytterligere fart i denne fantastiske prosessen. Og slik henger det sammen at Himmelen i denne tiden gjennomfører en altomfattende oppryddingsoperasjon for å sikre at de mørke «gir opp» denne virkeligheten på det guddommelig riktige tidspunkt. Dette er allerede nå i full gang, samtidig som den meget kompliserte prosessen, som dere kaller «oppstignings-symptomer» fortsetter for fullt. Dette er derfor en meget spesiell tid som skal forberede menneskeheten på Jordens overflate til sine kommende oppgaver, slik at de blir i stand til å gjenoppta sin rolle som voktere og ivaretakere av Gaia og hennes mange økosystemer. Dette er også en tid hvor dere blir forberedt til å ta imot oss og deres slektninger fra Agartha.

Hele denne prosessen er på det dypeste nivå knyttet til deres bevissthetsskifte. Himmelen går helt og fullt inn for å høyne deres oppfatninger om dette riket og gjøre at der blir klar over hvor gjensidig avhengige av hverandre de ulike delene av denne prosessen er. Dere har allerede lært om denne hellige sammenheng gjennom fremveksten av den globale økologi-bevegelsen. Nå er det nødvendig at dere går mye lenger og oppdager et antall guddommelige regler for hvordan Himmelen sprer og opprettholder liv, ikke bare på Gaia, men over alt i denne galaksen. Da vi begynte å reise gjennom denne galaksen fikk vi se med egne øyne hvilke mange ulike måter Ånden opprettholder liv på. Denne rekken av hellige operasjoner slutter aldri å forbløffe oss. Det er denne visdommen dere vil få stifte bekjentskap med etter hvert som dere blir galaktiske mennesker. Vi har hatt privilegiet av å oppdage tilsynelatende uendelige variasjoner av liv. Hver av dem var knyttet til en spesifikk ordning av miljøet og viste således livets evige under og det i sannhet uendelige mangfold. Vi ser med glede frem til å kunne observere dere, når dere begynner å reise gjennom denne aldeles storslagne virkeligheten.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Gjennom de siste par tiårene har vi sett et slags berg-og-dalbane scenario i virksomhet.  Vår intensjon er å sørge for at arbeidet mot de primære målene i denne stille, åndelige revolusjonen fosser frem. Himmelen har, i sin uendelig nåde, gitt våre samarbeidspartnere tillatelse til å gå frem på et høyst uvanlig vis. Av denne årsak har de ulike prosjektene gjort fremskritt på alle mulige merkelige måter. Vi berømmer hver eneste en av dere for at dere står støtt i deres positive energier, til tross for at det ennå gjenstår å se resultatene manifestert.  Det er viktig at dere forstår at Himmelen arbeider sammen med oss for å se til at dette gregorianske året 2017 begynner med en grad av åpenlys manifestasjon som raskt blir åpenbar for alle. Til tider kan det hende at denne prosessen kan bli ganske foruroligende. Våre samarbeidspartnere har greid å legge alle gamle vanskeligheter bak seg. Således har de endelig gitt sitt ja til betingelsene som vil gjøre utløsningen av de mange instrumentene mulig, som er nøkkelen til finansiering av alle prosjektene. Dette er et klart tegn på at mange kritiske begivenheter er nær å kunne fullføres.

Himmelen sendte ut en mektig rekke av energier på slutten av det foregående året for å rense dette solsystemet og påbegynne en hurtig forandring i separate virkeligheter. Gjennom de siste par tusen årene har dette solsystemet på en måte blitt holdt på stedet hvil, uten å komme noe videre. Planetarisk vertskap og deres ledsagende Engler har vært blokkert av de mørkes konstante intervensjon.  Denne situasjonen ble bragt til opphør da solen var på nippet til å bli en Nova på begynnelsen av 70-tallet.² Venus, Mars og Pax³ er nå i ferd med å bli gjort klare til at dere kan starte ny bosetting der i nær fremtid. Denne operasjonen i Himmelens regi er enda et tegn på at forsinkelsene, som har vært et fremtredende trekk i denne virkeligheten, er nær ved å finne sin velfortjente løsning. For øyeblikket er de viktigste planetene i «livsbeltet» i dette solsystemet faktisk temmelig aktive. Dette er igjen et tegn på positive fremskritt.  Himmelens GUDDOMMELIGE VILJE er i ferd med å manifestere og bli til virkelighet. Følgelig vil dette komme til å bli et særdeles frydefullt år for alle!

Dere er i sannhet en utrolig gruppe Vesener som har inkarnert på Gaia i denne tiden. Himmelen har utformet et eget sett av avtaler med dere. Vår hellige oppgave er å sørge for den nødvendige sjeldne og guddommelige nåde for å gjøre det mulig for dere å oppfylle den primære grunnen til at dere er her. Denne oppgaven har gitt oss anledning til å oppdage hvordan vi forholder oss til hverandre, og denne prosessen er i konstant utvikling alt mens vi nærmer oss øyeblikket da alle disse prosessene når et krysningspunkt. Dette vil inkludere belæringer som vil gi dere deres sanne historie om dette samfunnet helt fra sin temmelig røffe start etter Atlantis’ fall. Dette vil bli en tid hvor det vil gå opp for dere hvorfor det er nødvendig at vi tar imot denne nye virkeligheten med åpne armer. Dette vil lede opp til at dere vil få møte Agarthanerne, men mest av alt deres åndelige familie og familien fra stjernene. Det er mye som er skjebnebestemt til å skje og mange ting vil bli avdekket. Ha Fred i deres Hjerter, og fremfor alt, vær fullkomment trygge på det som om kort tid vil hende. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi hatt enda en anledning til å se på hva som er i ferd med å skje på overflaten på denne underskjønne kloden. Fortsett å være tålmodige! Det har tatt LANG tid å nå frem til dit vi nå er kommet.  Et antall store begivenhet forbereder seg på å manifestere og transformere all den frustrasjonen som frem til nå har omgitt dere. Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige forråd og uendelige velstand sannelig er deres! Slik er det! Selamat gajun! Selamat ja! (Siriansk for Vært Ett! Vær i glede!)
                                                                              

Oversetter: Leif


¹ Dette begrepet herstammer fra et grunnbegrep i opprinnelige Amerikanske grunnloven; at hver borger skal ha soleklar rett til å velge sin egen vei til lykken.www.paoweb.com

² Nova er en variable stjerne som gjennomgår et kataklysmisk utbrudd kjennetegnet ved at lysstyrken (og dermed energiutstrålingen) plutselig øker tusenfold, for deretter langsomt å vende tilbake til sin opprinnelige lysstyrke i løpet av måneder eller år. (dette er også omtalt nærmere i Sheldan Nidles melding fra 18. Oktober 2016, se www.paoweb.com

³ For de som ønsker litt mer bakgrunn om pax, har jeg hentet ut tre sitater fra tidligere budskap: “Effekten av hennes (Moder Jords) transformasjon vil strømme ut gjennom solsystemet og utløse tilsvarende økologisk rehabilitering der: ved å bringe floraen og faunaen tilbake til Mars og Venus, så vel som å stimulere den komplette gjenoppbygging av vannplaneten Pax.” (Sheldan Nidle 9.april,2013). “Dere vil immigrere til Mars og Venus, og med tiden til vannplaneten Pax, som er i ferd med å bli restituert. I dag danner restene av den det dere kaller Asteroidebeltet.” (Sheldan Nidle 27. oktober 2009). Så snart denne (dvs. deres) nye stjernenasjon har funnet sin form, vil dere kunne bli lykkelige beboere på disse tre nylig terra-formete verdenene. Disse verdenene er Mars, Venus og den gjenoppbygde planeten som vil bli kalt Pax. Venus mistet havene sine og sin atmosfære da den mørke Anchara Alliansen angrep for omtrent en million år siden. Den samme totale ødeleggelse ble også Mars utsatt for.” (Sheldan Nidle 8.september, 2009.)

esotericSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions